FÖR INVESTERARE

Klimatpositivt Kapital AB investerar och förvaltar klimatpositivt kapital. De klimatpositiva investeringarna som genomförs påverkar miljön och klimatet positivt genom nettonegativa koldioxidutsläpp. Klimatportföljen kommer att bestå av främst skogstillgångar, biokol och klimatpositiva värdepapper.


Vill ni investera i Klimatpositivt Kapital?


Kontakta oss