OM KLIMATPOSITIVT

MOT ETT KLIMATPOSITIVT SVERIGE ÅR 2045


Ett viktigt steg för att klara den globala uppvärmningen inom de ramar som har beslutats i Parisavtalet är att Sverige blir ett klimatpositivt land och förebild

- att vi som nation fångar upp mer koldioxid än vi släpper ut.


Med de fantastiska förutsättningar Sverige har som t ex att nästan 70 % av Sveriges yta är täckt av skog och att det finns stora punktutsläpp av biogen koldioxid vilket möjliggör bio-CCS (Carbon Capture and Storage).


Är ni intresserade av att ta ett klimatpositivt initativ eller vara med på klimatkartan - kontakta dotterbolaget KLIMPO Klimatpositivt & Kolsänkor AB


Är ni intresserade av klimatpositiv fastighetsförvaltning och klimatberäkning av fastigheter - kontakta dotterbolaget Karolina P Fastighetsförvaltning 


Vi förvaltar vår enda jord